• خواص ضد سرطان
• کاهش عفونت ویروسی
• کاهش التهاب
• غنی از آنتی اکسیدان