• ضد التهاب
• ضد عفونی کننده
• ضد میکروب
• ضد عفونی کننده مجاری ادراری