• حرارت ندیده
• ساکارز زیر 5%
• با موم
• مناسب برای صبحانه و مصرف روزانه