• حرارت ندیده
• ساکارز زیر 1%
• با موم
• مناسب برای صبحانه
• مصارف دارویی